Spurgeon

Spurgeon, Dagboek:    luister elke morgen op MP3 (gratis)

 Stuur een mailtje naar: paul@gelooft.nl

 en ontvang elke morgen het dagboekstukje (3 min.) op uw mobiel of  computer. 

      Charles Haddon Spurgeon  (1834-1892) 

website met preken van Spurgeon:

 javascript:void(0);/*1483078333518*/        (met o.a. audio sermons)

Wat is geloof?

Een korte uitleg/overdenking van C.H. Spurgeon:

Hebt geloof op God   Markus 11:22 

Het geloof is de voet der ziel, waardoor zij het pad der geboden kan lopen.

De liefde kan vleugelen aan de voeten geven; maar het geloof is de voet die de ziel draagt.

Het geloof is de olie, die de raderen van heilige toewijding en oprechte vroomheid wel doet lopen, en zonder het geloof zijn de raderen van de wagen genomen en sleept men zich met moeite voort.

Ik vermag alles door het geloof; zonder geloof zal ik noch de begeerte, noch de macht hebben, iets in den dienst van God te doen.

Wilt gij de menschen vinden, die God het best dienen, dan moet gij zien naar hen, die het meeste geloof hebben. Kleingeloof zal een mensch behouden, maar het kan geen groote dingen voor God doen.

De arme “Kleingeloof” zou “Apollyon” niet overwonnen hebben; “Christen” was er nodig om dit te doen.

De arme “Kleingeloof” zou den “Reus Wanhoop” niet verslagen hebben; de arm van “Groote Genade” moest hem te hulpe komen om dat monster neer te vellen.

Het kleingeloof gaat ontwijfelbaar naar de hemel, maar het moet zich menigmaal in een notendop verschuilen, en dikwijls verliest het alles, uitgenomen juweelen.

Kleingeloof zegt: “Het is eene ruwe weg met scherpe doornen bezaaid en vol gevaren, ik vrees mij daarop te begeven;

” maar “Grootgeloof” gedenkt aan de gelofte: “IJzer en koper zal uw schoen zijn, en uwe sterkte gelijk uwe dagen;” en daarmede waagt het zich vol moed.

“Kleingeloof” is wanhopende en vermengt zijne tranen met den vloed; maar “Grootgeloof” zingt: “wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstroomen;” en het doorwaadt den stroom in eens. Wenscht gij getroost en gelukkig te zijn?

Wenscht gij den godsdienst te genieten? Wenscht gij een blijden en geen treurigen godsdienst te bezitten? Welnu “heb geloof op God.”

Indien gij de duisternis liefhebt en tevreden zijt, om in donkerheid en ellende te blijven, laat dan een klein geloof u genoeg zijn:

maar hebt gij den zonneschijn lief, en begeert gij vrolijke gezangen te zingen, begeer dan vurig naar deze beste gave, “een groot geloof.” 

Indien gij de duisternis liefhebt en tevreden zijt, om in donkerheid en ellende te blijven, laat dan een klein geloof u genoeg zijn:

maar hebt gij de zonneschijn lief, en begeert gij vrolijke gezangen te zingen, begeer dan vurig naar deze beste gave, “een groot geloof.”

C.H. Spurgeon