Evangelisatie

Waarom Evangelisatie?  

Het is een OPDRACHT!!

Red hen, die ten dode gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt    spreuken 24:11 

De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.      spreuken 11:30

“Every Christian is either a missionary or an imposter.”   (Elke christen is een zendeling of een bedrieger)

― Charles H. Spurgeon 

Het is niet altijd gemakkelijk……

Gemeentes die evangeliseren zijn levende en groeiende gemeentes (en Bijbelse gemeentes)

Het geeft vreugde en blijdschap als er zielen worden toegevoegd.

Romeinen 1:16  Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

De duivel zal er alles aan doen om jou te overtuigen, om anderen NIET te waarschuwen omtrent zijn plannen om hun zielen te vernietigen.