Chick traktaatjes o.a. Israël

Chick traktaatjes: 

Heb het Joodse volk lief   :  http://www.chick.com/reading/tracts/5216/5216_01.asp

Ex 4:22  Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, Israël.

Ezechiël 3:18 zegt:

 ” Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.”

Waar kan ik Chick traktaatjes kopen?

In nederland:  http://www.bijbelgelovendebaptistennoordhorn.nl/evangelie-tractaten 

https://www.freedom-ministries.nl/catalog/traktaten-in-het-nederlands-35-1.html

In de USA:      http://www.chick.com/reading/tracts/0615/0615_01.asp  

om dit interessante traktaatje te lezen zie : javascript:void(0);/*1461615981572*/

 U zegt/denkt misschien: traktaatjes uitdelen of ergens neerleggen mij niet gezien!!!!!

 als u dit filmpje ziet gaat u er misschien anders over denken…..

javascript:void(0);/*1465473702489*/