Bekeren van wat???

Veel mensen zeggen: “ik kan mij niet bekeren”, misschien zal dit bij een enkeling het geval zijn, maar bij de meesten is het: Ik wil mij niet bekeren!! 

Uitspraak van Whitefield:
Mensen die over God spreken, zonder de noodzakelijkheid van bekering te noemen, zijn de meest schadelijke mensen op Gods aardbodem. Hoe kijkt u tegen dingen aan? Kunt u bepaalde dingen misschien volledig verkeerd zien?


Dit filmpje van 29 sec. geeft een duidelijk antwoord: https://www.youtube.com/watch?v=_SsccRkLLzU

Waar kunnen/moeten we ons van bekeren?

Wat is zonde? de Bijbel leert ons dat zonde is overtreding van de Thora (Gods onderwijzingen, Zijn geboden) Zonde = het vrijwillig overtreden van Gods geboden. Voor veel christenen is dit pijnlijk omdat ze hier fout in onderwezen zijn (worden), het nieuwe testament is hier erg duidelijk in: 

Door het houden van Gods geboden kunnen we weten of iemand God kent, 1Johannes 2:3-4. Belangrijk om bij God zelf ten rade te
gaan (en Zijn woord) en niet (alleen)  bij mensen. Markus 7:7 leert ons: Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen (zoals de zondag als rustdag, kinderdoop, de geboden zijn voor de Joden) Alle geboden van mensen zijn aannames en zijn nooit letterlijk terug te vinden in Gods woord.

613 geboden in het oude testament en zo ongeveer 1050 geboden in het nieuwe testament. Lang niet alle geboden zijn op u van toepassing, er zijn specifieke geboden voor mannen, vrouwen, in Israël geboren Joden enz. Wat belangrijk is het dan om de Heilige Geest ontvangen te hebben, Hij is onze onderwijzer, zodat we de geboden die op ons van toepassing zijn, met hart en ziel kunnen doen.

Laat u niet knechten door geboden van mensen te gaan doen, of door geboden te gaan doen die voor u (nog) niet van toepassing zijn. Laat uw vreugde en blijdschap in Yeshua niet roven!!
Jes 29:13  Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn; Johannes 15:10  Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Wat voorbeelden waarvan we ons kunnen bekeren:

Liegen, bedriegen, overspel, vervangingsleer, antisemitisme, waarzeggerij, porno, belastingontduiking, bloed eten/drinken, diefstal, roddel, foute alternatieve geneeswijzen zoals; (electro) acupunctuur, magnetiseur, hypnose, reiki, bioresonantietherapie, reïncarnatietherapie, door te zeggen dat de zondag de rustdag is, homeopathie (grote verdunningen), astrologie, handlezen, tarotkaarten, , mindfulness, new age, visualisatie, aardstraling, chiropractie, iriscopie, vrijmetselarij, pendel, paapse feesttijden zoals:
kerstmis, pasen etc.(ds Jac. Koelman), ongehoorzaamheid aan de overheid, foute muziek (kan zowel pop als klassiek zijn zie onder), valse bijbels (zijn veelal anti Joods), roken, tatoeages, abortus, samenwonen, foute theologie, entertainment  enz. enz.

Quote : entertainment is the Devils substitute for THE JOY OF THE LORD  oftewel entertainment is de duivelse vervanging voor DE VREUGDE DES HEEREN

Foute muziek??? ook bepaalde klassieke muziek?
zie deze website: http://www.naarhouse.nl/your-music/gevaren-muziek/doe-wat-je-wilt.html

(Foute) alternatieve geneeswijzen een goed boekje over dit onderwerp:  Wilco Vos: “De duivel was op mijn nek gesprongen”
Door bepaalde zonden krijgen we moeite met ons gebedsleven en met het Bijbellezen, of zien we geen gebedsverhoring meer.

Goed om dit (soort) boek(en) te lezen, hoe God werkt en dat er werkelijk nog grote wonderen gebeuren!! Ja er is ook hoop voor u!!!!!!!
In Israël worden dagelijks mensen toegevoegd aan de gemeente zie onderstaande getuigenissen, wat een verschil met Nederland waar gemiddeld 2 kerken per week de deuren sluiten, hoe zal dat toch komen?????