website is vernieuwd en nog onder constructie

Paulgelooft.nl

Waarschijnlijk komt u hier, omdat u een traktaatje (boekje) hebt gehad, van b.v. : “Heb het Joodse volk lief”  of  “Dit was uw leven

Wat is erg belangrijk? (echte liefde, echt zijn) 

1 Dat u zich echt bekeert, er zijn nl. vele schijn bekeerlingen (op de pag. “wedergeboorte” ziet u wat een ware bekering is). Vele mensen geloven in God maar slechts weinigen zijn opnieuw geboren. 

2 Dat u vergeving gaat vragen (aan God en ook aan mensen die u verkeerd behandeld hebt) en ook vergeving schenkt. 

3 Dat u dagelijks in uw Bijbel leest (de enige goede Bijbel in Nederland is de Statenvertaling) en bidt (in de naam van Yeshua/Jezus).

4 Dat u deel uit gaat maken van een (bijbelgetrouwe) gemeente.

5 Dat u radicaal bent in uw beslissingen en een volger wordt van Yeshua (Jezus), het levende Woord, en niet van mensen.

6 Dat u wilt leven volgens Gods regels en niet volgens de regels van mensen of wat mensen van Gods regels gemaakt hebben.

7 Dat u weet dat er uit u niks goeds kan komen, tenzij God het in u gelegd heeft. Wij mensen hebben een arglistig hart!

8 Dat u weet dat de Bijbel een Joods Boek is!! geschreven door (alleen maar) Joden in eerste instantie voor Joden.

Waarom verkondig ik het goede nieuws? (De waarheid zal u vrijmaken!!!)

1 Omdat een levend geloof in Yeshua (Jezus) het mooiste is wat een mens in zijn of haar leven kan overkomen!

2 Door geloof in Yeshua hebt u eeuwig leven en ontkomt u aan de eeuwige straf en pijniging in de hel.

3 U ontvangt de Heilige Geest en Hij gaat u onderwijzen en helpen, vooral ook om de Bijbel te kunnen lezen en begrijpen!

4 U ontvangt genezing, herstel, vreugde, blijdschap en u gaat steeds meer van uzelf houden (en dus ook van uw naaste).

5 en misschien… gaan we samen zingen en evangeliseren!

Graag probeer ik het zo simpel mogelijk te houden. Hebt u tips, vragen, opmerkingen of een specifiek gebedspunt, dan hoor ik het graag via:  paul@gelooft.nl