Verdrukking

Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Handelingen 14:22

Door C.H. Spurgeon

Gods kinderen hebben hun beproevingen. God heeft nooit bedoeld, toen Hij Zich Zijn volk verkoos, dat het een onbeproefd volk zijn zou. Zij worden gekeurd in de smeltkroes van de ellende, zij werden nooit verkoren tot wereldse vrede en aardse vreugde. Ontheffing van ziekte of van de smarten van de sterfelijkheid werd hun nooit beloofd; maar toen hun Heer de lijst van hun voorrechten opmaakte, voegde Hij kastijdingen tussen die dingen, waarvan zij onvermijdelijk erfgenamen zouden worden. Beproevingen zijn een deel van ons lot; zij werden ons voorbeschikt in Gods plechtige besluiten, en ons vermaakt in Christus’ laatste legaat. Zo zeker als de sterren door Zijn handen gemaakt en haar banen door Hem bepaald zijn, zo zeker worden onze beproevingen ons toegedeeld; Hij heeft haar tijd en haar plaats, haar hevigheid en haar uitwerking, die zij op ons hebben zullen, vastgesteld. De rechtvaardigen moeten nimmer verwachten de moeilijkheden te ontgaan; doen zij dit, dan zullen zij worden teleurgesteld, want geen van hun voorgangers is daarbuiten gebleven. Let op het geduld van Job; gedenk aan Abraham, want hij had zijn beproevingen, en door zijn geloof te midden van de beproevingen, werd hij de "Vader van de gelovigen." Sla de levensbeschrijvingen van al de patriarchen, profeten, apostelen en martelaren nauwlettend gade, en gij zult ontdekken, dat niemand van hen, die God tot vaten van de genade maakte, het vuur van de beproeving ontging. Het is van ouds beschikt dat het kruis van de droefenis op ieder vat van de genade zou ingedrukt worden, als het koninklijk wapen, waardoor de erevaten van de Koning onderscheiden worden. Maar hoewel verdrukking aldus het pad van Gods kinderen zij, hebben zij de vertroosting te weten, dat hun Meester die voor hen is doorgegaan; zij hebben Zijn nabijheid en Zijn medelijden, om hen te bemoedigen, Zijn genade om hen te ondersteunen, en Zijn voorbeeld om hun te leren, hoe zij zich moeten gedragen; en wanneer zij "het koninkrijk" bereiken, zal het meer dan een vergoeding zijn voor de "vele verdrukkingen" die zij door hebben moeten gaan, om daar binnen te komen. 

Laatste wijziging op: 09-03-2016 16:15