Het is een OPDRACHT!!

Red hen, die ten dode gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt    spreuken 24:11 

De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.      spreuken 11:30

“Every Christian is either a missionary or an imposter.”   (Elke christen is OF een zendeling OF een bedrieger)

― Charles H. Spurgeon 

Het is niet altijd gemakkelijk......

gallery/evang

Gemeentes die evangeliseren zijn levende en groeiende gemeentes

                         (en Bijbelse gemeentes)

Het geeft vreugde en blijdschap als er zielen worden toegevoegd.

Romeinen 1:16  Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet;

want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft,

eerst den Jood, en ook den Griek.

 Geen evangelisatie (o.a)......dan gebeurt er (helaas) dit: De allerlaatste kerkdienst.....

gallery/duivel1

    

gallery/duivel2
gallery/duivel3
gallery/duivel4

WWW.CHICK.cOM