Chick traktaatjes: 

  Ex 4:22  Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel.

Ezechiël 3:18 zegt:

 " Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.”

Waar kan ik Chick traktaatjes kopen?

om dit interessante traktaatje te lezen zie : javascript:void(0);/*1461615981572*/

 U zegt/denkt misschien: traktaatjes uitdelen of ergens neerleggen mij niet gezien!!!!!

 als u dit filmpje ziet gaat u er misschien anders over denken.....

Laatste wijziging op: 02-08-2017 20:37