Welkom op de website van paulgelooft.nl

 

Waarschijnlijk komt u hier, omdat u een traktaatje (boekje) hebt gehad, van b.v. : "Heb het Joodse volk lief"  of  "Dit was uw leven"

gallery/love jewish
gallery/dit was uw leven

Graag probeer ik het zo simpel mogelijk te houden. Hebt u tips, vragen, opmerkingen of een specifiek gebedspunt, dan hoor ik het graag via:  paul@gelooft.nl

Waarom verkondig ik het goede nieuws? (De waarheid zal u vrijmaken!!!)

1 Omdat een levend geloof in Yeshua (Jezus) het mooiste is wat een mens in zijn of haar leven kan overkomen!

2 Door geloof in Yeshua hebt u eeuwig leven en ontkomt u aan de eeuwige straf en pijniging in de hel.

3 U ontvangt de Heilige Geest en Hij gaat u onderwijzen en helpen, vooral ook om de Bijbel te kunnen lezen en begrijpen!

4 U ontvangt genezing, herstel, vreugde, blijdschap en u gaat steeds meer van uzelf houden (en dus ook van uw naaste).

5 en misschien... gaan we samen zingen en evangeliseren!

Wat is erg belangrijk? (echte liefde, echt zijn) 

gallery/homepageoud-fckeditor25-editor-images-smiley-msn-heart

1 Dat u zich echt bekeert, er zijn nl. vele schijn bekeerlingen (op de pag. "wedergeboorte" ziet u wat een ware bekering is). Vele mensen geloven in God maar slechts weinigen zijn opnieuw geboren. 

2 Dat u vergeving gaat vragen (aan God en ook aan mensen die u verkeerd behandeld hebt) en ook vergeving schenkt. 

3 Dat u dagelijks in uw Bijbel leest (de enige goede Bijbel in Nederland is de Statenvertaling) en bidt (in de naam van Yeshua/Jezus).

4 Dat u deel uit gaat maken van een (bijbelgetrouwe) gemeente.

5 Dat u radicaal bent in uw beslissingen en een volger wordt van Yeshua (Jezus), het levende Woord, en niet van mensen.

6 Dat u wilt leven volgens Gods regels en niet volgens de regels van mensen of wat mensen van Gods regels gemaakt hebben.

7 Dat u weet dat er uit u niks goeds kan komen, tenzij God het in u gelegd heeft. Wij mensen hebben een arglistig hart!

8 Dat u weet dat de Bijbel een Joods Boek is!! geschreven door (alleen maar) Joden in eerste instantie voor Joden.

Wat geloof ik:                                                                     

Dat alleen door geloof in Yeshua (Jezus) de Messias mensen gered kunnen worden. Door genade en door genade alleen worden wij gered.

Dat Yeshua God zelf is, God  zelf die naar deze aarde gekomen is en gestorven is aan het kruis (vloekhout) en Zijn bloed vergoten heeft voor de vergeving van onze zonden (Yeshua=Pesachlam)

Zoals de Tenach ons al leert: God is één, De Vader, de Zoon en de Heilige Geest en dezen zijn één.

De Bijbel is Gods Woord en is onfeibaar. We moeten geloven in Yeshua zoals de Heilige Schrift ons leert.

  ps   Toets hierop uw voorganger/dominee  velen geloven dit niet meer en zijn gebrainwashed op de universiteit of bijbelschool

 Uw gebed ook??

Toen de pilgrimfathers vertrokken uit Leiden via Engeland in het jaar 1620 droeg  voorganger John Robbinson (één van de leiders die achter bleef in Leiden) en droeg het scheidende gezelschap aan de Heere op met vde volgende woorden:

Ik gelast u voor God en Zijn gezegende engelen dat u mij niet verder zult volgen dan u mij de Heere Jezus hebt zien volgen. Wanneer God u iets zou tonen door een ander instrument

van Hem, sta daar dan net zo voor open als wanneer u door mijn bediening een waarheid zou ontvangen, want ik weet heel goed dat dat de Heere u nog meer een waarheid vanuit het Woord kan laten zien. Ik zelf kan niet genoeg de conditie betreuren van de kerken der reformatie die tot stilstand zijn gekomen en geen stap meer verder gaan dan de instrumenten van hun reformatie zelf. De Lutheranen zijn niet te bewegen om uit te gaan boven hetgeen Luther zegt: wat voor deel van Zijn wil God ook aan Calvijn geopenbaard moge hebben, zij zullen liever sterven dan het omhelzen. En de Calvinisten klemmen zich daar vast waar die grote man Gods hen heeft achtergelaten, die toch ook niet alles heeft gezien. Wat is dat een ellende, hoe betreurenswaardig!

 (uit: "Handelingen der gemeente" door R.H. Matzken)

Iets over mijn geloofsgeschiedenis:

Ik ben Rooms-Katholiek opgevoed en tot mijn 13de gingen we regelmatig naar de kerk. Daarna alleen nog op speciale dagen: kerst en pasen. Ik noemde mij op latere leeftijd een Bhoedistische Katholiek, omdat ik het idee had dat het Bhoedisme een interessant geloof was. Totdat ik een boek las van de Dalai Lama. Toen ik op de helft was van dit boek heb ik het aan de kant gegooid, want ik had nog nooit zoveel onzin bij elkaar gezien. 

Ik ben getrouwd met een protestantse vrouw (Nederlands Hervormd) die ook verder niet wat deed met haar geloof. Sterker nog, destijds zou ze niet geweten hebben wat ze moest antwoorden als ze Henk Binnendijk tegen was gekomen op straat die voor een EO programma de mensen confronteerde met de vraag: "Wie is Jezus voor jou?" Dit omdat ze niet wist wat het juiste antwoord was, en ze wist niet wat ze antwoorden moest... We zijn getrouwd in een oecumenische dienst met een pastoor en een dominee en ik heb toen mijn eerste Bijbel gekregen, een 'groot nieuws bijbel'. We geloofden wel dat er iets was maar wat? Bij het bedrijf waar ik werkte was er een collega die Bijbels uitdeelde. Ik vond het wel een beetje vreemd, maar hij zal zeker ook voor mij gebeden hebben.

Een jaar na ons huwelijk is onze eerste kind geboren en we zaten er over na te denken waar we onze dochter zouden laten dopen, in de roomse kerk of in de protestantse kerk. Mijn zwager kwam in die periode tot een levend geloof en hij ging naar een evangeliegemeente. Dat leek ons dus ook wel wat, een evangeliegemeente, iets tussen de RK en de PKN in, dachten wij, dan hebben we ook geen problemen met de familie. De eerste keer dat we daar naartoe gingen, sprak het ons wel aan. Ook zijn we toen met een oudste mee naar huis gegaan, waar we een fijn gesprek hadden. Eigenlijk wist ik niets af van de Bijbel en had ik daar wat simpele ideeën over. In de weken die volgden, zijn mijn vrouw en ik allebei tot een levend geloof gekomen (en tot zondebesef). Ik doordat ik tijdens de zangdienst in de gemeente er een soort van electriciteit door mij heen ging en ik ongeveer een kwartier heb gehuild, later wist ik dat het een aanraking van Gods Geest was. We ontdekten dat de Bijbel het Woord van God is en dat het van kaft tot kaft waarheid is. Er is toen veel veranderd in ons leven, veel vreugde en blijdschap maar ook pijn en verdriet. Vooral door het belijden van zonden en het inzien dat als mensen niet opnieuw geboren worden, ze voor eeuwig verloren gaan. Ook was het voor de familie en vrienden wel shocking dat wij, die wel van een feestje hielden, plots een gelovig leven gingen leiden. Dingen die vroeger normaal waren, zoals roken, drinken, belasting ontduiken, popmuziek, uitgaan, tv-kijken veranderden drastisch. Het huis werd grondig gezuiverd van alles waarvan wij dachten dat het God een gruwel was: zoals beelden (ik had een Jezusbeeld uit een RK-kerk) foute LP's en CD's (bijna een kliko vol) foute boeken: van Jan Wolkers tot het kabouterboek van Rien Poortvliet (kabouters zijn huisgeesten), van allerlei stripboeken tot allerlei boeken over Egypte. Mijn collega's kenden mij niet meer terug: hield ik vroeger wel van een feestje, nu zeiden ze: "Paul die heeft het licht gezien". Korte tijd na mijn bekering ben ik gedoopt (bekeer je en laat je dopen Markus 16:16). Mijn dooptekst was: "Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen" Lukas 5:10.

".

Na mijn bekering ben ik ook veel meer gaan lezen,Één van mijn eerste boeken was het boek van Keith Green "No Compromise".Iemand uit de gemeente dacht dat het wel een mooi boek voor mij zou zijn. Maar toen ik het boek zag dacht ik 'veel te dik, niks voor mij'. Ik heb het toch mee naar huis genomen en heb het in korte tijd, met veel plezier, uitgelezen. Zijn boek en muziek hebben veel invloed gehad op ons leven. We hebben bij ons huis een gastenverblijf ingericht. In eerste instantie voor zendelingen met verlof maar we hebben o.a ook

zwervers en nomaden gehad. Deze link verwijst naar een lied met korte preek van Keith Green :  https://www.youtube.com/watch?v=g2fmARpy0qU

Nadat ik tot geloof gekomen was, ben ik de Bijbel gaan lezen en het was allemaal nieuw voor mij. Ook kom je veel dingen tegen die je niet snapt en heb je veel vragen. Een van de eerste vragen waarmee ik naar de voorganger ging, was dat er in de bijbel staat dat een vrouw niet mag  spreken in de gemeente. Het antwoord was dat dat voor die tijd gold en dat dat gebod tegenwoordig niet meer van toepassing is. Het volgende wat me dwars zat was waarom we de Sjabbat niet meer houden, overal kwam ik in de Bijbel tegen dat we Sjabbat moesten houden. De voorganger zei dat dat allemaal veranderd is na de geboorte van de Heere Jezus. Mijn vrouw had zoiets van: die mensen hebben er allemaal voor geleerd en die weten toch wel wat ze doen. Na de komst van o.a. de Toronto blessing ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Toronto_Blessing ) voelden we ons niet meer zo thuis in de gemeente. Gelukkig

hebben we toen het boek gelezen van John Bevere "valstrik van de duivel". Dit boek gaat erover dat je duidelijk Gods leiding moet ervaren in de overstap naar een andere gemeente. We

zijn toen toch nog 3 jaar gebleven in de gemeente en het was best moeilijk maar ook een vruchtbare tijd. Door verdrukking moeten we heen... Het was ook de tijd dat een broeder tegen mij zei: "Paul alles wat je ziet en doet moet je terug kunnen vinden in de Bijbel". Deze woorden zijn mij altijd bij gebleven, en benadrukken nog eens dat we hier op aarde niet zijn om het mensen naar de zin te maken, maar om Gods wil te doen. Gelukkig kwam mijn vrouw die ook als jeugdleidster actief was in de lokale hervormde kerk ook op een bijzondere manier in aanraking met het Sjabbat / zondag verhaal. Dit via een boekje wat ze met kerst voorlas voor de kinderen van de jeugdclub.

Laatste wijziging op: 26-01-2019 23:49